§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego usz...

Ile wynosi dopuszczalna minimalna temperatura podczas pracy biurowej, lekkiej? Jaka jest maksymalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Jakie środki zaradcze powinien powziąć pracodawca w razie przekroczenia dopuszczalnych temperatur? Jakie warunki pracy powinnni mieć...

Pracownik warsztatu samochodowego jest narażony na różne niebezpieczne substancje i mieszaniny (np. spaliny, dymy spawalnicze, rozpuszczalniki, farby, kleje, oleje silnikowe). W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony zdrowia pracowników, należy ocenić ryzyko zawod...

Co z definicji oznaczają prace na wysokości? Jak zorganizować stanowisko pracy na wysokości? Jakie są wymagania urządzeń stosowanych do prac na wysokościach?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 129 po...

Masz wątpliwości, co do postępowania w razie wypadku ucznia? Sięgnij po Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69  z póź...

Masz wątpliwości jakie szkolenie w zakresie bhp powinien odbyć Twój pracownik? Kiedy kończy się ważność jego poprzedniego szkolenia? Kto powinien przeprowadzić szkolenie w zakresie bhp? Jak należy udokumentować przebieg szkolenia bhp? Czy słusznie zwolniłeś swojego pra...