spodziewasz się kontroli z PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY?

dostałeś zalecenia pokontrolne z PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY?

sporządzimy oceny ryzyka zawodowego

uzupełnimy szkolenia bhp

zaopatrzymy Cię w instrukcje BHP, PPOŻ, sanitarne i pierwszej pomocy

dostarczymy dla Ciebie gaśnice, apteczki pierwszej pomocy, znaki bezpieczeństwa itp.

 

zdarzył się wypadek w Twojej firmie?

sporządzimy odpowiednią dokumentację BHP

chcesz starać się o dofinansowanie z ZUSu na projekt poprawiający bezpieczeństwo w pracy?

uzupełnimy dla Ciebie wniosek

sporządzimy ocenę obciążenia mięśniowo-szkieletowego

sporządzimy ocenę ryzyka zawodowego