§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego usz...

Ile wynosi dopuszczalna minimalna temperatura podczas pracy biurowej, lekkiej? Jaka jest maksymalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Jakie środki zaradcze powinien powziąć pracodawca w razie przekroczenia dopuszczalnych temperatur? Jakie warunki pracy powinnni mieć...

Pracownik warsztatu samochodowego jest narażony na różne niebezpieczne substancje i mieszaniny (np. spaliny, dymy spawalnicze, rozpuszczalniki, farby, kleje, oleje silnikowe). W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony zdrowia pracowników, należy ocenić ryzyko zawod...

Co z definicji oznaczają prace na wysokości? Jak zorganizować stanowisko pracy na wysokości? Jakie są wymagania urządzeń stosowanych do prac na wysokościach?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 129 po...

Masz wątpliwości, co do postępowania w razie wypadku ucznia? Sięgnij po Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69  z póź...

Masz wątpliwości jakie szkolenie w zakresie bhp powinien odbyć Twój pracownik? Kiedy kończy się ważność jego poprzedniego szkolenia? Kto powinien przeprowadzić szkolenie w zakresie bhp? Jak należy udokumentować przebieg szkolenia bhp? Czy słusznie zwolniłeś swojego pra...

Masz wątpliwości co do sprzętu roboczego, którym posługujesz się w pracy lub który udostępniasz swoim pracownikom?

Nie martw się, Państwowa Inspekcja Pracy udostępniła na swojej stronie internetowej serię ulotek dotyczących bezpiecznego użytkowania maszyn, przy obsłudze...

Zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.) za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastą...

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje projekty poprawiające bezpieczeństwo w pracy...

ZUS dofinansowuje:

- projekty inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa technicznego, tj. rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i śro...

Please reload

Wkrótce

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Najnowsze posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Tagi
Śledź NAS
  • Facebook Social Icon

© 2020 by Zagłębie BHP

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ilość wejść

REGULAMIN sklepu

Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45