SZKOLENIA BHP*

* Dojazd do klienta na terenie miasta Polkowice GRATIS. Dojazd do klienta spoza miasta Polkowice 2 zł brutto za kilometr.

tel. 76 720 82 45

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

STAŁY NADZÓR BHP / KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP

SPORZĄDZENIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ DOKUMENTACJI