Pierwsza pomoc przedmedyczna: pozycja boczna bezpieczna, RKO - resuscytacja krążeniowo-oddechowa

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art. 162 Kodeksu karnego (Dz.U.2016 poz.1137)

pierwsza pomoc przedmedyczna

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH


Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo. Zagrożeniem dla jej zdrowia może być pożar, ruch uliczny, niesprzyjające warunki atmosferyczne, porażenie prądem, możliwość wystąpienia wybuchu, osoba poszkodowana, która może okazać się np. nosicielem wirusa HIV, HBV itp.


Osoba udzielająca pierwszej pomocy, po upewnieniu się, że nic jej nie zagraża, powinna:

1. Podejść do poszkodowanego i ocenić jego stan.

2. Sprawdzić przytomność – należy potrząsnąć poszkodowanym za ramiona i zapytać "Czy Pan/Pani mnie słyszy?" lub "Co się stało?".

3. Zapewnić pomoc – należy wykonać telefon na pogotowie ratunkowe (numer 999 lub 112). Podczas zgłoszenia alarmowego należy podać następujące informacje: kto wzywa pomoc, dokładne miejsce wypadku, rodzaj i opis wypadku, kto został poszkodowany i ile osób potrzebuje pomocy medycznej, jakie czynności ratunkowe zostały wykonane, czy istnieją zagrożenia. Nie należy przerywać rozmowy, dopóki nie zadecyduje o tym dyspozytor.

4. Udrożnić drogi oddechowe - usunąć z jamy ustnej ciała obce i odchylić głowę do tyłu – należy zrobić to w przypadku, gdy poszkodowany nie jest przytomny.

5. Sprawdzić, czy poszkodowany oddycha (ocena powinna trwać 10 sekund, w trakcie których muszą wystąpić 2 oddechy). Należy pochylić się nad poszkodowanym i przyłożyć swoje ucho do ust poszkodowanego, tak aby swoim wzrokiem objąć klatkę piersiową poszkodowanego. W tym przypadku możemy dokonać 3-stopniowej oceny, poczujemy jego ciepły oddech na policzku, zobaczymy poruszająca się klatkę piersiową, usłyszymy świst powietrza.


Uwaga!

Nie oszukujmy się, gdy spotykamy się z koniecznością udzielenia pierwszej pomocy dopada nas stres, co może doprowadzić do błędnej oceny sytuacji. Uważajmy, aby nie mierzyć tętna osobie poszkodowanej używając do tego celu swojego kciuka, ponieważ w ten sposób można pomylić tętno poszkodowanego z własnym. Tętno mierzymy poprzez przyłożenie dwóch opuszków palców do tętnicy szyjnej poszkodowanego lub tętnicy promieniowej na nadgarstkach.


6. Sprawdzić, czy poszkodowany nie posiada niebezpiecznych przedmiotów.

7. Jeżeli poszkodowany oddycha, należy wezwać pomoc i oczekując na pogotowie, ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej, sprawdzając oddech co minutę, a co 30 minut odwracając na drugi bok. Jeśli nie oddycha, wymaganą procedurą jest RKO.


POZYCJA BOCZNA USTALONA (POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA)

Pozycja boczna powinna być stabilna, jak najbliższa ułożeniu na boku z odgięciem głowy i brakiem ucisku na klatkę piersiową, by nie utrudniać oddechu.

Czynności, jakie należy wykonać, aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej:

1. Zdjąć okulary, jeśli poszkodowany je ma.

2. Uklęknąć przy poszkodowanym i upewnić się, że poszkodowany leży na plecach i obie nogi ma wyprostowane.

3. Rękę poszkodowanego bliższą sobie ułożyć pod katem prostym w stosunku do ciała, a następnie zgiąć w łokciu pod kątem prostym tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry.

4. Swoją ręką złapać za dalszą kończynę dolną poszkodowanego na wysokości kolana i zgiąć nogę w kolanie, nie odrywając stopy poszkodowanego od podłoża.

5. Złapać rękę dalszą poszkodowanego w taki sposób, aby palce dłoni poszkodowanego przeplatały się z palcami naszych dłoni.

6. Rękę dalszą poszkodowanego przełożyć w poprzek klatki piersiowej i przytrzymać stroną grzbietową przy bliższym sobie policzku.

7. Przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnąć za dalszą kończynę dolną tak, aby poszkodowany obrócił się na bok w naszym kierunku.

8. Odchylić głowę do tyłu, aby poprawić drożność dróg oddechowych i ułatwić oddychanie poszkodowanemu.

9. Ocenić oddech oraz monitorować stan poszkodowanego.UWAGA!

 • w przypadku, gdy osoba poszkodowana doznała krwotoku, złamania, uszkodzenia kręgosłupa nie należy układać jej w pozycji bocznej,

 • kobiety w zaawansowanej ciąży, w celu uniknięcia nacisku na żyłę główną dolną, należy położyć na lewym boku,

 • nie należy podawać leków osobie poszkodowanej. Jeżeli nalega na przyjęcie leku przed przyjazdem pogotowia, powinna zrobić to sama.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Ogólna zasada przeprowadzania RKO to 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdechy (30:2). Czynności te należy powtarzać do momentu odzyskania oddechu przez poszkodowanego lub przyjazdu pogotowia. Osoba udzielająca pierwszej pomocy może również przerwać resuscytację z powodu swojego wyczerpania lub zaistnienia zagrożenia swojego bezpieczeństwa.

Uciśnięcia:

 • należy wykonywać na środku klatki piersiowej, na tzw. "linii sutkowej", używając ciężaru własnego ciała,

 • dłonie powinny być splecione,

 • łokcie zablokowane,

 • 30 uciśnięć należy wykonać na głębokość około 5-6 cm (u dorosłego człowieka), z częstotliwością 100-120 uciśnięć na minutę.

UWAGA!

 • jeśli poszkodowany ma na sobie kilka warstw grubych ubrań, należy rozpiąć wierzchnie okrycie klatki piersiowej, aż do momentu kiedy klatkę piersiową będzie okrywać tylko jedna warstwa ubrania,

 • w przypadku gdy kobieta ma na sobie biustonosz z drutami, należy go podciągnąć pod szyję, gdyż drut w czasie ucisków klatki piersiowej może zranić skórę, a nawet przebić płuco.

Wdechy:

 • należy odchylić głowę poszkodowanego do tyłu i zatkać jego nos swoimi palcami,

 • przez usta poszkodowanego lub maseczkę należy wdmuchnąć około 0,5 litra powietrza - tak, aby uniosła się jego klatka piersiowa,

 • należy wykonać dwa wdechy, jeden po drugim.

UWAGA!

 • należy zachować szczególną ostrożność podczas wdmuchiwania powietrza poszkodowanemu, wdech nie może być zbyt duży, gdyż może to doprowadzić do odruchu wymiotnego u poszkodowanego,

 • u małego dziecka pierwszą pomoc należy rozpocząć od 5 wdechów, swoimi ustami objąć nos i usta dziecka, następnie trzeba wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej (dwoma palcami, na głębokość ok. 1,5 cm na "linii sutkowej"). Czynności te należy powtarzać według schematu: 2 wdechy na 30 uciśnięć klatki piersiowej.


#pierwszapomocprzedmedyczna #RKO #pozycjabocznabezpieczna

Wkrótce
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
Najnowsze posty