Sprzęt roboczy - minimalne wymagania

Masz wątpliwości co do sprzętu roboczego, którym posługujesz się w pracy lub który udostępniasz swoim pracownikom?

Nie martw się, Państwowa Inspekcja Pracy udostępniła na swojej stronie internetowej serię ulotek dotyczących bezpiecznego użytkowania maszyn, przy obsłudze których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Publikacje przedstawiają najważniejsze zagrożenia wynikające z obsługi maszyn niebezpiecznych oraz ułatwiają dostosowanie starych maszyn do obecnie obowiązujących minimalnych wymagań.sprzęt roboczy - minimalne wymagania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Powyższe rozporządzenie określa wymagania dotyczące użytkowania maszyn, minimalne wymagania dotyczące maszyn i kontrolę maszyn.


UWAGA! Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia.


#minimalnewymaganiadotyczącemaszyn

Wkrótce
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
Najnowsze posty