Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje projekty poprawiające bezpieczeństwo w pracy...

ZUS dofinansowuje:

- projekty inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa technicznego, tj. rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych,

- projekty doradcze na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, m.in. na wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy, wykonanie oceny ryzyka zawodowego oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp,

- projekty inwestycyjno-doradcze, które łączą oba wymienione powyżej projekty.

dofinansowanie z ZUS

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się projekty inwestycyjne, których celem jest zakup wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie (bez własnego napędu lub nie samojezdnych) nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń.


W tym przypadku ZUS wymaga zawsze dołączenia do wniosku m.in. oceny ryzyka zawodowego oraz oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego.


Poziom dofinansowania zależy od liczby osób, za które odprowadza się składkę na ubezpieczenia społeczne.

Wielkość dofinansowania

UWAGA! Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu na zakup wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50 tys. zł.

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych.

Możesz NAM zlecić przygotowanie wniosku do ZUSu, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego itp.

#dofinansowaniezZUS

Wkrótce
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
Najnowsze posty