Czy jako PRACODAWCA nie zapominasz o przeprowadzaniu okresowej oceny warunków pracy na stanowiskach

Obowiązek narzuca na Ciebie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe....

Zgodnie z § 4 Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.PAMIĘTAJ! 💻⌚ W dniu 1 maja 2017 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796), które przewiduje dopuszczalność pracy kobiet w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie będzie mógł jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.


Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci 👌

ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych

#ocenawarunkówpracynastanowiskachpracywyposaż

Wkrótce
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
Najnowsze posty