Please reload

Najnowsze posty

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Wkrótce

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

June 1, 2017

PRACODAWCO ZAPAMIĘTAJ 📖🔍
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jesteś zobowiązany do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy.

 

 

Zgodnie z § 39a pkt 3
Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b) wykonywanych zadań,
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e) osób pracujących na tym stanowisku;
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

 

 

Zgłoś się do nas 👉📞
Sporządzimy dla Ciebie OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Śledź NAS