Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

June 1, 2017

PRACODAWCO ZAPAMIĘTAJ 📖🔍
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jesteś zobowiązany do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy.

 

 

Zgodnie z § 39a pkt 3
Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b) wykonywanych zadań,
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e) osób pracujących na tym stanowisku;
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

 

 

Zgłoś się do nas 👉📞
Sporządzimy dla Ciebie OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wkrótce

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Najnowsze posty
Please reload