Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA UROLOGII DZIECIĘCEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista urologii dziecięcej

Kod: 221267

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy w dziedzinie urologii dziecięcej; odpowiada za wdrażanie nowych metod diagnostycznych w procesie leczenia oraz postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego sprzyjającego leczeniu; podejmuje działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w zakresie ochrony układu moczowego.

Zadania zawodowe:

 • określanie postępowania diagnostycznego, z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, umożliwiającego rozpoznanie przyczyn dolegliwości i objawów ze strony układu moczowo-płciowego u płodów i u dzieci od urodzenia do 18 roku życia;
 • ustalanie wskazań i przeciwwskazań do leczenia zarówno chirurgicznego, jak i zachowawczego, klasycznymi metodami operacyjnymi, metodami endourologicznymi i minimalnie inwazyjnymi metodami zabiegowymi;
 • rozpoznawanie i leczenie wszelkich wad, chorób i zaburzeń. czynnościowych układu moczowo-płciowego u płodów i u dzieci od urodzenia do 18 roku życia;
 • rozpoznawanie i leczenie powikłań dotyczących leczenia układu moczowo-płciowego u dzieci od urodzenia do 18 roku życia;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych wad i chorób układu moczowo-płciowego u dzieci od urodzenia do 18 roku życia;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • wystawianie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych;
 • orzekanie w sprawach sądowych, lekarskich, ubezpieczeniowych i innych;
 • interpretowanie uzyskanych wyników histopatologicznych i obrazowych oraz dokonywanie oceny stopnia zaawansowania klinicznego i ustalanie wskazań do leczenia chirurgicznego;
 • monitorowanie efektów leczenia;
 • współpracowanie z onkologami dziecięcymi, patologami, radiologami 
  i radioterapeutami;
 • pełnienie dyżurów specjalistycznych oraz udzielanie konsultacji lekarskich 
  w urologii dziecięcej lekarzom innych specjalności;
 • doskonalenie zawodowe w dziedzinie urologii dziecięcej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Lekarz – specjalista urologii dziecięcej

zł45.00Cena