Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA UROLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista urologii

Kod: 221266

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy zachowawczo i chirurgicznie ostre i przewlekłe choroby i urazy dróg moczowych i męskich narządów płciowych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego.

Zadania zawodowe:

 • badanie urologiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych układu moczowego;
 • wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób układu moczowego;
 • pobieranie materiału biologicznego i kierowanie do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, tomograficznych, usg i innych;
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • znieczulanie miejscowe, splotowe, dokanałowe;
 • leczenie zachowawcze i operacyjne ostrych i przewlekłych chorób układu moczowego, takich jak: zapalenia, torbiele, kamica, nowotwory, urazy i wady rozwojowe nerek i dróg moczowych;
 • leczenie zachowawcze i operacyjne ostrych i przewlekłych chorób męskich narządów płciowych różnymi metodami i technikami;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, biopsji cienkoigłowych, zakładanie cewników moczowodowych i pęcherzowych oraz wykonywanie innych zabiegów;
 • udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych oraz biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
 • prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-jelitowego;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach urologicznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • współpraca z zespołem operacyjnym;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego;
 • doskonalenie swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista urologii

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45