Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej

Kod: 221265

Synteza: Kwalifikuje i przygotowuje chorych do transplantacji oraz leczy w bezpośrednim i odległym okresie po przeszczepieniu narządu; samodzielnie pobiera i przeszczepia narządy; kwalifikuje i przygotowuje chorych do transplantacji szpiku i komórek macierzystych; przeprowadza przeszczepienie szpiku i komórek macierzystych oraz leczy chorych bezpośrednio po przeszczepie i w okresie odległym; uczestniczy w kształtowaniu prawnej sytuacji dotyczącej pobierania i przeszczepiania narządów oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych, podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ustalenie wskazań i przeciwwskazań do przeszczepiania narządu i ocenę biorcy;
 • nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym i jego rodziną i zapewnienie ich współpracy, wyjaśnianie celu, potrzeby i możliwych następstw leczenia, łagodzenie niepokoju i lęku chorego i jego otoczenia, zachęcanie do wytrwałości;
 • dokonywanie doboru dawcy i biorcy, w tym ustalanie zgodności tkankowej pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych i kontrolnych (nakłucia, biopsje, rozmazy);
 • interpretowanie i ocena wyników wszelkich badań niezbędnych do przeprowadzenia transplantacji (biochemicznych, histopatologicznych, usg, z oceną przepływu, radiologicznych, angiograficznych tomograficznych, immunologicznych i innych);
 • samodzielne pobieranie i przeszczepianie narządów (nerki ,wątroby, trzustki, serca);
 • uczestnictwo w identyfikacji i ustalenia śmierci pnia mózgu dawcy zmarłego;
 • ustalanie wskazań i przeciwwskazań do pobrania narządów od dawcy żywego i zmarłego;
 • pobieranie narządów do przeszczepu u dawcy żywego i po zatrzymaniu krążenia przeprowadzenie zabiegu przeszczepienia narządu;
 • prowadzenie opieki medycznej i leczenie chorych bezpośrednio w okresie pooperacyjnym, w tym immunosupresji klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania procesu odrzucenia narządu, zakażeń, powikłań immunosupresji;
 • nadzorowanie rehabilitacji chorego po zabiegach przeszczepienia narządów;
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych lekarzy i pracowników medycznych;
 • prowadzenie opieki medycznej i leczenie chorych w okresie odległym po transplantacji, a w szczególności stosowanie alternatywnych metod leczenia schyłkowej niewydolności narządów w aspekcie oceny jakości życia;
 • kwalifikowanie i przygotowywanie chorego do transplantacji szpiku lub komórek macierzystych;
 • ustalanie zasady doboru dawcy z uwzględnieniem alloprzeszczepu od rodzeństwa i od osób niespokrewnionych;
 • przeprowadzanie operacyjne pobranie szpiku;
 • pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej;
 • przeprowadzanie mieloablacji, przeszczepianie komórek macierzystych;
 • prowadzenie pacjenta po alloprzeszczepie ze szczególnym uwzględnieniem ostrej i przewlekłej reakcji na przeszczep przeciw gospodarzowi (GVH) lub choroby VOD oraz zakażeń poprzeszczepowych;
 • leczenie wznowy choroby, przetaczanie limfocytów dawcy (DIL) wykonywanie innych zadań objętych zakresem posiadanej specjalności podstawowej.

Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej

zł45.00Cena