Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA REUMATOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista reumatologii

Kod: 221261

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy nieurazowe schorzenia układu ruchu: układowe choroby tkanki łącznej oraz inne zapalne i niezapalne choroby narządu ruchu, zarówno układu kostnostawowego, jak i tkanek miękkich oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom reumatycznym.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu ruchu i tkanki łącznej;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne, NMR, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, blokad i wstrzyknięć dostawowych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) lub rozpoznania prawdopodobnego wymagającego weryfikacji;
 • leczenie chorób kości, stawów, mięśni i tkanki łącznej, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów i inne choroby stawów i kręgów na tle zapalnym, zwyrodnieniowym, nowotworowym i innym, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, liszaj trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe i inne;
 • kierowanie rehabilitacją chorych, we współpracy ze specjalistą rehabilitacji ruchowej, ortopedą i innymi specjalistami;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków dla celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom reumatycznym;
 • doskonalenie swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista reumatologii

zł45.00Cena