Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Kod: 221258

Synteza: Rozpoznaje i różnicuje choroby somatyczne, posługując się różnymi metodami obrazowania i odpowiednią aparaturą (aparat rentgenowski klasyczny, tomograf, tomograf komputerowy, ultrasonograf, badania radioizotopowe, rezonans magnetyczny NMR i inne) oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom popromiennym i ubocznym skutkom promieniowania jonizującego.

Zadania zawodowe:

 • badanie radiodiagnostyczne ludzi chorych i zdrowych (kontrolne) różnymi metodami, jak: skopia, interpretacja zdjęć, obrazów tomograficznych, komputerowych, kontrastowych (z użyciem środków farmakologicznych i radioizotopów), usg, rezonansu magnetycznego i innych;
 • nadzór nad pracą techników obsługujących aparaturę radiodiagnostyczną i kontrola wykonywanych zdjęć (rejestracji obrazów);
 • samodzielne wykonywanie badań radiodiagnostycznych określonymi metodami;
 • podawanie badanym (lub nadzór nad tą procedurą) środków cieniujących (kontrastowych) dożylnie, dotętniczo, doustnie, doodbytniczo, domacicznie i w inny sposób w celu uwidocznienia badanych narządów;
 • wykonywanie prób czynnościowych różnych narządów i układów przy pomocy technik obrazowania;
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy radiologicznej) i rozpoznań różnicowych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, zwłaszcza prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego i przeciwuczuleniowego po użyciu środków kontrastowych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, w tym archiwum zdjęć i dyskietek;
 • prowadzenie systematycznej kontroli przestrzegania zasad ochrony radiologicznej personelu i pacjentów, wykonywanie okresowych badań, kontrolowanie aparatury i pomieszczeń;
 • sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

zł45.00Cena