Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA PERINATOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista perinatologii

Kod: 221278

Synteza: Realizuje zadania z zakresu opieki perinatologicznej czyli okołourodzeniowej, obejmującej kobietę w ciąży i płód oraz noworodka. Rozpoznaje różnicuje i leczy choroby okresu noworodkowego, łącznie z zaburzeniami i wadami rozwojowymi.

Zadania zawodowe:

 • badanie kliniczne zdrowych i chorych noworodków;
 • ocena noworodków po urodzeniu, rozpoznawanie nieprawidłowości  anatomicznych, zaburzeń oddechowych i wydolności serca;
 • ocena zdrowych i chorych noworodków oraz planowanie leczenia chorych noworodków;
 • samodzielne rozpoznawanie i leczenie stanów patologicznych obecnych od urodzenia lub pojawiających się podczas okresu adaptacji do samodzielnego życia, prowadzenie resuscytacji i określenie optymalnej strategii postępowania diagnostycznego;
 • prowadzenie noworodków wymagających intensywnej terapii;
 • monitorowanie funkcji życiowych i leczenie noworodków, w tym głównie noworodków urodzonych przedwcześnie;
 • zapobieganie powikłaniom wcześniactwa, określanie przypuszczalnego rokowania co do dalszego rozwoju dziecka oraz zaplanowanie nadzoru prowadzonego w trybie ambulatoryjnym po wypisie ze szpitala;
 • wystawianie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych noworodków;
 • udzielanie konsultacji z zakresu perinatologii lekarzom innych specjalności;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz opracowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych noworodków;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu perinatologii;
 • samokształcenie w dziedzinie perinatologii, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.

Lekarz – specjalista perinatologii

zł45.00Cena