Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA PATOMORFOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista patomorfologii

Kod: 221253

Synteza: Rozpoznaje wszystkie choroby powodujące zmiany anatomiczne na podstawie badania tkanek ludzkich pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, tkanki pobrane w czasie operacji chirurgicznych) i tkanek pobranych pośmiertnie oraz na podstawie sekcji zwłok.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie badania pośmiertnego (sekcji) zwłok za pomocą odpowiednich narzędzi sekcyjnych;
 • przygotowywanie lub nadzorowanie przygotowania preparatów histologicznych do badań diagnostycznych różnymi technikami, za pomocą odczynników i substancji barwiących;
 • badanie patomorfologiczne tkanek ludzkich, pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, popłuczyny i inne) różnymi technikami za pomocą mikroskopu świetlnego;
 • badanie patomorfologiczne tkanek pobranych pośmiertnie;
 • formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy patomorfologicznej);
 • prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań, w tym nadzór nad zbiorem preparatów anatomicznych i histologicznych;
 • nadzór nad przechowywaniem zwłok i ich odpowiednim zabezpieczeniem po badaniu pośmiertnym;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów sądownictwa;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista patomorfologii

zł45.00Cena