Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

Kod: 221248

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje, planuje leczenie i prowadzi chemioterapię wszystkich chorób nowotworowych, w tym chorób nowotworowych układu krwiotwórczego dzieci i młodzieży oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieży.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na wstępną selekcję, diagnostykę i różnicowanie objawów chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży zaburzeń odporności, skaz krwotocznych i niedokrwistości;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym dzieckiem jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych, w tym pobieranie, przygotowanie i ocena rozmazów krwi obwodowej oraz aspiracja szpiku z talerza biodrowego, wyrostka ościstego kręgosłupa, piszczeli u niemowlęcia, przygotowanie rozmazów i ocena morfologiczna;
 • interpretaca i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: biochemicznych, radiologicznych, tomografii komputerowej, MRR, usg i innych;
 • interpretacja badań cytochemicznych, immunologicznych, cytogenetycznych i biomolekularnych;
 • wykonywanie trepanobiopisjileczenie chorób nowotworowych i układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży;
 • programowanie, prowadzenie monitorowanie chemioterapii; współdziałanie z radioterapteutą w zakresie leczenia napromieniowaniem;
 • rozpoznawanie i leczenie w stanach naglących w onkologii i hematologii dziecięcejwspółpraca z chirurgiem dziecięcym w zakresie kwalifikacji i przygotowania dziecka do leczenia operacyjnego;
 • prowadzenie leczenia wspomagającego (żywienie parenteralne, krew i preparaty krwiopochodne, krwiotwórcze czynniki wzrostowe), zapobieganie i leczenie zakażeń, wspomaganie psychologiczne dziecka i rodziny;
 • prowadzenie rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej dziecka;
 • prowadzenie opieki i monitorowania stanu zdrowia dziecka lub osoby w wieku młodzieżowym po zakończeniu leczenia;
 • rozpoznawanie i leczenie wczesnych i późnych powikłań chemioterapii, radioterapii i chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie opieki nad dzieckiem i jego rodziną w stanach terminalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychicznych, duchowych i socjalnych;
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych innym specjalistom medycznym;
 • opracowywanie opinii i orzeczeń lekarskich do celów inwalidztwa i sądownictwa obejmujących zakres onkologii i hematologii dziecięcej;
 • uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieży;
 • inne zadania objęte specjalnością w dziedzinie pediatrii.

Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

zł45.00Cena