Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA OKULISTYKI

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista okulistyki

Kod: 221247

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby narządu wzroku, wykorzystując metody zachowawcze, chirurgiczne i mikrochirurgiczne; zajmuje się korygowaniem wad wzroku oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom oczu.

Zadania zawodowe:

 • badanie okulistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
 • wykonywanie badań, takich jak: oznaczanie pola widzenia perymetrem, oznaczanie ciśnienia śródgałkowego, oglądanie dna oczu i przeprowadzanie innych badań za pomocą odpowiedniej aparatury;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych, w tym układu naczyniowego i narządu wzroku;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, NMR, usg, scyntygraficznych i innych;
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych;
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób narządu wzroku, w tym: wad, urazów, jaskry, zaćmy i innych;
 • korygowanie wad wzroku, dobieranie szkieł (soczewek) korekcyjnych;
 • kierowanie rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
 • prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu wzroku;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista okulistyki

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45