Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA NEONATOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista neonatologii

Kod: 221242

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby i patologie występujące w okresie ciąży (życia płodowego) i u noworodka, a zwłaszcza wcześniactwo, konflikt serologiczny matczyno-płodowy, wady wrodzone, niewydolność oddechową, infekcje, choroby układu nerwowego i metaboliczne; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom noworodkowym i wadom rozwojowym płodu.

Zadania zawodowe:

 • badanie lekarskie kobiet w ciąży i noworodków, ukierunkowane na choroby okresu płodowego i noworodkowego;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z kobietą ciężarną i jej rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych w zakresie przewidzianym dla neonatologii, takich jak: usg, ekg, nakłucie lędźwiowe, przetaczanie krwi, tlenoterapia, żywienie pozajelitowe, wspomagany oddech i inne;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób okresu płodowego i noworodkowego, takich jak: konflikt serologiczny, wady wrodzone, wcześniactwo, infekcje okołoporodowe, niewydolność oddechowa noworodków, choroby układu nerwowego, choroby metaboliczne i inne;
 • udzielanie porad prenatalnych i genetycznych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom okresu płodowego i noworodkowego;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista neonatologii

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45