Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY SPORTOWEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny sportowej

Kod: 221238

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby i urazy spowodowane uprawianiem sportu wyczynowego; planuje i programuje (we współpracy z trenerami) treningi sportowe, przeprowadza badania kondycyjne sportowców, kwalifikuje kandydatów do uprawiania poszczególnych dziedzin sportu wyczynowego, ustala zasady i normy żywieniowe dla sportowców, prowadzi kontrolę antydopingową; sprawuje doradztwo w zakresie uprawiania sportu rekreacyjnego i rehabilitacji ruchowej.

Zadania zawodowe:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport, ukierunkowane na diagnozę lekarską w przypadku choroby lub ocenę wydolności i sprawności fizycznej oraz tolerancji obciążeń wysiłkowych;
 • nawiązywanie dobrego kontaktu z powierzonymi lekarzowi sportowcami i trenerami w celu zapewnienia ich współpracy w realizacji programu treningowego;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne i inne;kierowanie w miarę potrzeby pacjentów na badania dodatkowe (uzupełniające) oraz na konsultacje do innych specjalistów;
 • wykonywanie prób czynnościowych, przede wszystkim testów wysiłkowych, w celu oceny sprawności układu krążenia, oddechowego i ruchowego, wykonywanie badań ekg, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób i urazów spowodowanych uprawianiem sportu wyczynowego i kierowanie rehabilitacją chorych;
 • ustalanie zasad i norm żywieniowych dla osób uprawiających różne dyscypliny sportowe;
 • planowanie (wspólne z trenerami) i kontrola treningów sportowych zgodnie z zasadami fizjologii i psychologii lekarsko-sportowej;
 • kwalifikowanie kandydatów do różnych rodzajów i dyscyplin sportowych na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego;
 • przeprowadzanie kontroli antydopingowej, wdrażanie zasad higieny sportowej;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • prowadzenie profilaktyki w sporcie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stany przeciążenia układu krążenia i narządu ruchu oraz zapobieganie urazom sportowym;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista medycyny sportowej

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45