Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny sądowej

Kod: 221237

Synteza: Wykonuje badania na potrzeby sądownictwa, przeprowadza sekcje zwłok, analizę i identyfikację materiału biologicznego, określa rodzaje uszkodzeń ciała (obdukcje) dla celów karno- i cywilno-sądowych; przeprowadza analizy toksykologiczne, nadzoruje ekshumacje, wydaje orzeczenia lekarsko-sądowe.

Zadania zawodowe:

 • badanie sądowo-lekarskie, podmiotowe i przedmiotowe osób poszkodowanych i podejrzanych (obdukcje lekarskie, ustalanie ojcostwa i macierzyństwa i inne);
 • badanie (oględziny, sekcje) zwłok lub części ciała ludzkiego, w celu identyfikacji, ustalenia przyczyn śmierci, rodzaju uszkodzeń, chorób lub do innych celów lekarsko-sądowych;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych oraz nadzorowanie wykonywanych badań;
 • diagnostyka mikroskopowa tkanek i innego materiału biologicznego;
 • wykonywanie badań sądowo-lekarskich przedmiotów i materiałów (np. odzieży) celem wykrycia obecności materiału biologicznego (krwi, spermy, śliny itp.);
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • nadzorowanie ekshumacji zwłok, zabezpieczanie materiału biologicznego do badań;
 • wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania analiz toksykologicznych;
 • prowadzenie dokumentacji sądowo-lekarskiej;
 • przygotowywanie opinii i orzeczeń do celów sądownictwa;
 • sprawowanie funkcji biegłego na procesach cywilno-karnych;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista medycyny sądowej

zł45.00Cena