Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY RATUNKOWEJ

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej

Kod: 221235

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy w procesie akcji ratunkowej obejmujący m.in.: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz stosowanie zaawansowanych technik intensywnej terapii w działaniach ratunkowych; odpowiada za prawidłowe prowadzenie postępowania ratunkowego.

Zadania zawodowe:

  • prowadzenie akcji ratunkowych obejmujących m.in.: resuscytację krążeniowo-oddechową, zaawansowane czynności resuscytacyjne, techniki intensywnej terapii w działaniach ratunkowych w zakresie układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, układu moczowego, układu pokarmowego i równowagi wodno-elektrolitowej;
  • podejmowanie działań ratunkowych u dorosłych w nagłych zagrożeniach obejmujących m.in.: diagnostykę EKG w zaburzeniach rytmu, niewydolności wieńcowej, zawale mięśnia sercowego, tlenoterapię, wspomaganie i kontrolę wentylacji w ostrej niewydolności oddechowej, postępowanie i tamowanie ostrych krwawień z przewodu pokarmowego, profilaktykę ostrej niewydolności nerek, odebranie porodu, itp.;
  • podejmowanie działań ratunkowych u dzieci w nagłych zagrożeniach obejmujących m.in.: badanie i ocenę kliniczną dziecka, analgezję i sedację dziecka, itp.;
  • podejmowanie działań ratunkowych przy urazach obejmujących m.in.: diagnostykę urazów i postępowanie wstępne w warunkach przedszpitalnych;
  • podejmowanie działań ratunkowych przy zatruciach obejmujących m.in.: dekontaminację zatrutego, diagnostykę zatruć oraz prowadzenie tlenoterapii hiperbarycznej;
  • podejmowanie działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach obejmujących m.in.: segregację medyczną;
  • ocenianie stanu chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz porad lekarskich.

Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej

zł45.00Cena