Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej

Kod: 221233

Synteza: Prowadzi holistyczną opiekę umożliwiającą uzyskanie najwyższej, możliwej do osiągnięcia jakości życia osobom cierpiącym na przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby w ich ostatnim terminalnym okresie oraz wspomaga ich rodziny w warunkach środowiska domowego, w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach; prowadzi działania inicjujące i wspomagające organizację opieki paliatywnej; prowadzi badania epidemiologiczne i ocenia potrzeby określonej populacji w zakresie opieki paliatywnej; prowadzi edukację dotycząca problemu śmierci i umierania.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań podmiotowych i przedmiotowych pacjenta ukierunkowane na ustalanie stopnia zaawansowania choroby ze szczególnym uwzględnieniem stanu psychicznego chorego oraz jego sytuacji rodzinnej i socjalnej;
 • ustalanie (jeśli jest to możliwe wspólnie z chorym i jego rodzina) planu leczenia i opieki;
 • stale komunikowanie się z chorym, rodziną, zespołem interdyscyplinarnym, wolontariuszami i innymi pracownikami ochrony zdrowia opiekującymi się chorym;
 • leczenie objawów somatycznych z uwzględnieniem stanu chorego i jego priorytetów;
 • współpraca z innymi specjalistami celu leczenia objawów somatycznych, udzielaniu pomocy psychologicznej, socjalnej i duchowej choremu i jego rodzinieosobisty udział w zaspakajaniu potrzeb psychicznych, socjalnych duchowych chorego i jego rodziny;
 • diagnozowanie stanów terminalnych; monitorowanie wyników i niepożądanych skutków leczenia oparte o systematycznie rejestrowanych stałych kryteriach oceny (VAS, Edmonton Scale, STAS) rozpoznawanie zagrożeń związanych z empatycznym przeżywaniem cierpienia chorych i ich rodzin przez personel zespołu interdyscyplinarnego, nieskutecznością postępowania leczniczego, problemami organizacyjnymi, śmiercią i umieraniem;
 • przeprowadzanie audytu klinicznegoudzielanie konsultacji w zakresie opieki paliatywnej dla innych specjalności medycznych;
 • prowadzenie edukacji w zakresie opieki paliatywnej;
 • inne objęte specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii kl. piersiowej, chirurgii ogólnej chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, geriatrii, medycyny ogólnej, medycyny. pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii lub urologii.

Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej

zł45.00Cena