Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej

Kod: 221232

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy różne choroby za pomocą metod wykorzystujących promieniowanie i cząstki elementarne, biegle posługując się aparaturą i sprzętem do wytwarzania i wykrywania promieniowania jonizującego oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wywoływanym przez promieniowanie jonizujące.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na radiodiagnostykę i radioterapię;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • pobieranie i kierowanie materiału biologicznego na badania radiodiagnostyczne;
 • przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykorzystujących promieniowanie jonizujące (scyntygrafia, radiografia, tomografia komputerowa i inne) i biegłe posługiwanie się sprzętem i aparaturą do wytwarzania i wykrywania tego promieniowania;
 • analizowanie i przetwarzanie komputerowe danych;
 • zabezpieczanie badanych, badających i otoczenia przed szkodliwymi następstwami promieniowania stosowanego w diagnostyce i terapii, nadzór nad przechowywaniem i unieszkodliwianiem materiału biologicznego, odczynników, leków i innych substancji wykazujących promieniowanie jonizujące;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób wymagających użycia metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące i cząstki elementarne (radioterapia, radoterapia, stosowanie radioizotopów i radiofarmaceutyków i inne);
 • przeprowadzanie badań dozymetrycznych oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad stosowaniem radiofarmaceutyków i nad aparaturą radiodiagnostyczną;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wywołanym promieniowaniem jonizującym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej

zł45.00Cena