Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA KARDIOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista kardiologii

Kod: 221230

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o dużym znaczeniu społecznym (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i ich powikłania), kwalifikuje chorych do zabiegów kardiochirurgicznych oraz rehabilitacji; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia.

Zadania zawodowe:

 • badanie internistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu krążenia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe i specjalistyczne: rtg, tomografię, usg, koronarografię, cewnikowanie serca, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych układu krążenia;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
 • wykonywanie badań ekg, echokardiograficznych, próby wysiłkowej, rejestracji metodą Holtera i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób układu krążenia, takich jak: wady serca, niewydolność wieńcowa, zawał serca, zaburzenia rytmu, niewydolność krążenia, kardiomiopatie, nadciśnienie tętnicze i inne;
 • ustalanie wskazań i kwalifikowanie chorych do zabiegów inwazyjnych i operacyjnych (we współpracy z kardiochirurgiem);
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po przebytych ostrych chorobach układu krążenia;
 • prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia i prewencji kardiologicznej;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności lekarskich;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista kardiologii

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45