Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA INTENSYWNEJ TERAPII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista intensywnej terapii

Kod: 221273

Synteza: Leczy chorych w stanie zagrożenia życia, z ciężkimi urazami i oparzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki. Leczy ostre niewydolności narządowe (ostre zapalenie trzustki, zawał serca, niestabilna dusznica, udar mózgu, stan ciężkiej sepsy itp.), wymagające intensywnego monitorowania lub wspomagania układu oddechowego i krążenia, z zastosowaniem metod farmakologicznych oraz szeroko rozumianych technologii medycznych.

Zadania zawodowe:

 • postępowanie ratownicze w stanach nagłego zagrożenia życia z wykorzystaniem czynności resuscytacyjnych obejmujących bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia;
 • sprawowanie okołooperacyjnej (lub okołozabiegowej) opieki nad pacjentem;
 • diagnozowanie i leczenie ostrego bólu oraz przewlekłych zespołów bólowych;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób w oddziale intensywnej terapii;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii o stanie zdrowia pacjenta dla lekarzy innych specjalności;
 • udzielanie konsultacji z zakresu intensywnej terapii lekarzom innych specjalności;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych  z zakresu intensywnej terapii za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
 • samokształcenie w dziedzinie intensywnej terapii, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.

Lekarz – specjalista intensywnej terapii

zł45.00Cena

  © 2019 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu