Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista immunologii klinicznej

Kod: 221228

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby o stwierdzonym lub przypuszczalnym tle immunologicznym przeprowadzając diagnostykę laboratoryjną dotyczącą w szczególności niedoborów odporności, chorób autoimmunizacyjnych,, biorców alloprzeszczepów; uczestniczy w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom na tle immunologicznym.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na ustalenie objawów chorób i zespołów uwarunkowanych immunologicznie;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • ocenianie immunologicznego stanu chorego za pomocą właściwie dobranych testów skórnych;
 • wykonywanie laboratoryjnych badań immunologicznych (określenie fenotypu populacji i subpopulacji, limfocytów, badanie czynnościowe limfocytów, T, określenie fenotypu limfocytów B, określenie fenotypów, aktywności markerów aktywacji i aktywności cytotoksycznej NK, oznaczanie markerów osoczowych);
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, immunologicznych, i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań immunologicznych i molekularnych, w tym testów immunohistochemnicznych, i innych;
 • leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie;
 • monitorowanie leczenia immunomodulacyjnego;
 • współpraca z innymi specjalistami w zakresie przeszczepiania narządów, tkanek i komórek ,w szczególności w zakresie prowadzenia biorcy alloprzeszczepu;
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych specjalności medycznych;
 • inne zadania objęte posiadaną specjalizacją w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii lub radioterapii onkologicznej.

Lekarz – specjalista immunologii klinicznej

zł45.00Cena