Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA HEMATOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista hematologii

Kod: 221226

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu krwiotwórczego, a także hematologiczne następstwa działania promieniowania jonizującego, środków toksycznych, leków i innych substancji oddziałujących na układ krwiotwórczy oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krwiotwórczego.

Zadania zawodowe:

 • badanie internistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu krwiotwórczego;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wstrzyknięć, przetaczania krwi i płynów infuzyjnych;
 • wykonywanie badań i prób czynnościowych układu krwiotwórczego i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych), zwłaszcza mielogramu, krwi obwodowej, układu krzepnięcia i innych badań hematologicznych;
 • formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób układu krwiotwórczego: rozrostowych, niedokrwistości, zaburzenia krzepliwości i innych, różnymi metodami, z wyłączeniem metod chirurgicznych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących za pomocą sprzętu reanimacyjnego;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krwiotwórczego;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista hematologii

zł45.00Cena