Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej

Kod: 221225

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy złośliwe i łagodne choroby nowotworowe, przeprowadzając diagnostykę inwazyjną / nieinwazyjną i leczenie operacyjne w obrębie kobiecych narządów płciowych; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym kobiet; odpowiada za prowadzenie prawidłowego procesu leczniczego i końcowe efekty prowadzonej terapii onkologicznej.

Zadania zawodowe:

 • rozpoznawanie nowotworów (złośliwych i łagodnych) w procesie zbierania wywiadu onkologicznego (w tym rodzinnego) oraz diagnostycznych badań endoskopowych (hysteroskopia, kolposkopia, cystoskopia, rektoskopia);
 • wykonywanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej węzła chłonnego, guza piersi, guzów powłok, paracentezy, punkcji odbarczającej jamy brzusznej z założeniem drenażu, pobieranie wycinków diagnostycznych do badania histopatologicznego i materiału do badania cytologicznego oraz kaniulacji żył obwodowych i centralnych;
 • pobieranie materiału do badania cytologicznego oraz histopatologicznego;
 • dokonywanie interpretacji badań radiologicznych, izotopowych, cytologicznych, histopatologicznych;
 • ustalanie rozpoznania, w tym także klinicznego stopnia zaawansowania oraz rokowania dla poszczególnych jednostek onkologicznych;
 • leczenie chirurgiczne pacjentek chorych na nowotwory kobiecych narządów płciowych wyłącznie lub w skojarzeniu z innymi metodami leczenia onkologicznego, takimi jak onkologia kliniczna (chemioterapia) i radioterapia;
 • operowanie (z intencją wyleczenia lub paliatywne) nowotworów kobiecych narządów płciowych;
 • operowanie przerzutów do węzłów chłonnych i wątroby;
 • wykonywanie podstawowych operacji chirurgii rekonstrukcyjnej i zabiegów paliatywnych z udziałem elektrochirurgii i / lub krioterapii;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy zarobkowej, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób nowotworowych kobiecych narządów płciowych;
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych;
 • udzielanie konsultacji lekarskich w dziedzinie ginekologii onkologicznej lekarzom innych specjalności;
 • prowadzenie czynności konsultacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej na zlecenie konsultanta krajowego;
 • prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym;
 • prowadzenie badań kontrolnych w ramach monitorowania efektów leczenia;
 • współpraca z patologiem, radioterapeutą i chemioterapeutą w procesie skojarzonego leczenia nowotworów;
 • prowadzenie samodzielnej pracy w ambulatorium, oddziale lub klinice zajmującej się leczeniem chorych na nowotwory kobiecych narządów płciowych.

Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej

zł45.00Cena