Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Kod: 221271

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wywoływane zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym cukrzycę i choroby metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń o podłożu genetycznym; podejmuje działania profilaktyczne w zakresie leczenia zaburzeń czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym badania hormonalne oraz działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom metabolicznym.

Zadania zawodowe:

 • rozpoznawanie chorób z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w tym diagnozowanie poszczególnych typów cukrzycy i współistniejących z nią zaburzeń;
 • nawiązywanie kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu epidemiologii, profilaktyki diagnozowania i terapii chorób wywoływanych zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego;
 • prowadzenie dziecka z podejrzeniem zaburzeń funkcji gruczołów endokrynologicznych;
 • leczenie chorób układu dokrewnego, w tym chorób metabolicznych;
 • opiniowanie wniosków o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do nauki oraz innych funkcji aktywności fizycznej z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • udzielanie konsultacji z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej lekarzom innych specjalności;
 • wdrażanie nowych i modyfikowanie dotychczas stosowanych metod  leczenia;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej;
 • samokształcenie w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.

Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej

zł45.00Cena