Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA ENDOKRYNOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista endokrynologii

Kod: 221219

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu wewnętrznego wydzielania (endokrynnego) metodami niezabiegowymi, wszystkimi dostępnymi metodami diagnostycznymi, oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu wewnątrzwydzielniczego.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na układ wydzielania wewnętrznego;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;kierowanie chorych na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne, NMR, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów;
 • wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć (iniekcji) i innych zabiegów;
 • wykonywanie badań ekg, dna oczu, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób układu wydzielania wewnętrznego różnymi metodami, z wyłączeniem metod chirurgicznych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • kierowanie rehabilitacją chorych po leczeniu zachowawczym i chirurgicznym chorób układu wewnątrzwydzielniczego;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista endokrynologii

zł45.00Cena