Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA DERMATOLOGII I WENEROLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii

Kod: 221216

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową oraz prowadzi działania profilaktyczne i epidemiologiczne w odniesieniu do chorób o dużym znaczeniu społecznym (AIDS, kiła, rzeżączka, świerzb, nowotwory skóry i inne).

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na etiopatogenezę dermatologiczno-wenerologiczną;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych, wstrzyknięć, pobieranie wycinków skóry i dokonywanie innych zabiegów;
 • wykonywanie testów naskórkowych śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretowanie wyników;
 • wykonywanie badań mykologicznych, posiewów bakteryjnych, badań mikroskopowych bezpośrednich i innych;
 • ocena preparatów histologicznych z zakresu chorób skóry i wenerycznych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie wszelkich chorób skóry, włosów i paznokci oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym samodzielne wykonywanie zabiegów w zakresie fizykoterapii: elektrokoagulacji, wyłyżeczkowania, kriochirurgii oraz światłolecznictwa;udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących;
 • prowadzenie działań profilaktycznych i epidemiologicznych w odniesieniu do chorób skóry i wenerycznych o dużym znaczeniu społecznym, współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i specjalnościami (epidemiologia, oświata zdrowotna, analityka środowiska i inne);
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii

zł45.00Cena