Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII PLASTYCZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej

Kod: 221211

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wymagające chirurgicznych zabiegów odtwórczych, przywracających właściwy wygląd i czynność powłok i narządów zewnętrznych, z zastosowaniem przeszczepów tkanek i innych technik rekonstrukcyjnych, oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, urazom i oparzeniom.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na określony problem chirurgiczny;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;kierowanie chorych na badania dodatkowe (pomocnicze);
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: biochemicznych, radiologicznych, usg i innych;
 • leczenie chirurgiczne wad rozwojowych twarzy, rąk, zewnętrznych części układu moczowo-płciowego, leczenie zniekształceń i ubytków po urazach i chorobach, leczenie chorób, przy których potrzebna jest jednoczasowa rekonstrukcja, leczenie oparzeń i odmrożeń, wykonywanie operacji rekonstrukcyjnych ręki i wykonywanie operacji kosmetycznych;
 • znieczulanie miejscowe;
 • wykonywanie wenesekcji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, cewnikowanie pęcherza moczowego i dokonywanie innych zabiegów pokrewnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym do tego sprzętem;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
 • prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach;
 • nadzór i kontrola nad przygotowaniem i przechowywaniem materiału do przeszczepów;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne);
 • prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej

zł45.00Cena

  © 2019 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu