Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej

Kod: 221208

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy operacyjnie ostre i przewlekłe, wrodzone i nabyte choroby układu naczyniowego za wyjątkiem naczyń ośrodkowego układu nerwowego i dużych naczyń leczonych w ramach kardiochirurgii, planuje i nadzoruje rehabilitację chorych po przebytym leczeniu operacyjnym oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom naczyń.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ocenę układu naczyniowego tętniczego, żylnego i chłonnego;
 • ocena i interpretacja inwazyjnych i nieinwazyjnych badań diagnostycznych chorób naczyń;
 • kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowych w zakresie chorób naczyń;
 • wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie układu tętniczego, żylnego i chłonnego (również wewnątrznaczyniowych) oraz amputacji z przyczyn naczyniowych;
 • rozpoznawanie i leczenie powikłań po operacjach naczyń;
 • planowanie i kierowanie wczesną rehabilitacją po operacjach naczyńorzekanie o niezdolności do pracy, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnieniu do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu lub niepełnosprawności z powodu chorób układu naczyniowego leczonych chirurgicznie;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu naczyniowego;
 • inne zadania objęte specjalnością podstawową zakresie chirurgii ogólnej.

Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45