Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej

Kod: 221208

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy operacyjnie ostre i przewlekłe, wrodzone i nabyte choroby układu naczyniowego za wyjątkiem naczyń ośrodkowego układu nerwowego i dużych naczyń leczonych w ramach kardiochirurgii, planuje i nadzoruje rehabilitację chorych po przebytym leczeniu operacyjnym oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom naczyń.

Zadania zawodowe:

  • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ocenę układu naczyniowego tętniczego, żylnego i chłonnego;
  • ocena i interpretacja inwazyjnych i nieinwazyjnych badań diagnostycznych chorób naczyń;
  • kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowych w zakresie chorób naczyń;
  • wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie układu tętniczego, żylnego i chłonnego (również wewnątrznaczyniowych) oraz amputacji z przyczyn naczyniowych;
  • rozpoznawanie i leczenie powikłań po operacjach naczyń;
  • planowanie i kierowanie wczesną rehabilitacją po operacjach naczyńorzekanie o niezdolności do pracy, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnieniu do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu lub niepełnosprawności z powodu chorób układu naczyniowego leczonych chirurgicznie;
  • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu naczyniowego;
  • inne zadania objęte specjalnością podstawową zakresie chirurgii ogólnej.

Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej

zł45.00Cena