Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Kod: 221205

Synteza: Przeprowadza leczenie i rehabilitację wszystkich chorób i patologii środkami uzdrowiskowo-klimatycznymi, balneologicznymi i fizykoterapeutycznymi oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, stanowiące podstawę do kierowania na leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe, balneologiczne i fizykoterapeutyczne;
 • interpretacja i ocena przeprowadzonych badań dodatkowych (laboratoryjnych, ekg, spirometrii, ergometrii i innych), obrazujących stopień wydolności oddechowo-krążeniowej pacjentów;
 • ocena układu ruchu (mięśnie, kości i stawy) dla ustalenia wskazań i przeciwwskazań do rodzajów leczenia wymienionych powyżej;
 • wykonywanie testów wodnych, elektromiografii, biodozymetrii i innych;
 • kwalifikowanie pacjentów do zabiegów obejmujących: ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, wodolecznictwo, terapię ultradźwiękami, podczerwienią, polem magnetycznym, laserem, inhalacjami;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wystawianie zwolnień lekarskich, wypisywanie recept;
 • wypisywanie skierowań na leczenie sanatoryjne klimatyczno-uzdrowiskowe i na zabiegi;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

zł45.00Cena