Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA AUDIOLOGII I FONIATRII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii

Kod: 221204

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby narządu słuchu i równowagi oraz zajmuje się testowaniem i dobieraniem aparatów słuchowych (protetyka audiologiczna) za pomocą odpowiedniej aparatury i sprzętu oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu słuchu.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe, ukierunkowane na narząd słuchu i równowagi, oraz przedmiotowe (otolaryngologiczne);
 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną, wyjaśnianie zasad leczenia i protetyki audiologicznej, zapewnianie ich współdziałania w leczeniu i rehabilitacji;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (laboratoryjne), radiologiczne i inne;
 • wykonywanie prób diagnostycznych, ukierunkowanych na narząd słuchu i równowagi oraz ocena i interpretacja wyników;
 • przeprowadzanie badania neurologicznego w zakresie chorób narządu słuchu i równowagi;
 • leczenie chorób ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, nerwów słuchowych, zaburzeń słuchu i równowagi, głuchoty wrodzonej i nabytej;
 • testowanie i dobieranie aparatów słuchowych (protetycznych);
 • przeprowadzanie rehabilitacji narządu słuchu po zabiegach operacyjnych i protezowaniu;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
 • opracowywanie orzeczeń, opinii i świadectw lekarskich oraz wniosków w sprawie inwalidztwa i zatrudnienia;
 • wypisywanie recept, skierowań i zwolnień lekarskich;
 • wykonywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu słuchu;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii

zł45.00Cena