Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA ALERGOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista alergologii

Kod: 221201

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby alergiczne, będące następstwem uczulenia na czynniki zewnętrzne, z wykorzystaniem prób (testów) skórnych i śluzówkowych, badań czynnościowych układu oddechowego, diet eliminacyjnych, prób immunologicznych i innych metod diagnostycznych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom alergicznym.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe (ukierunkowane zbieranie wywiadów) i przedmiotowe, kierowanie na badania dodatkowe (pomocnicze);
 • wykonywanie prób alergicznych skórnych i prowokacyjnych, odczytywanie wyników, ocenianie i interpretowanie tych prób;
 • ocena i interpretacja wyników badań laboratoryjnych istotnych dla diagnostyki alergologicznej, w tym badań immunologicznych;
 • przeprowadzanie diagnostyki różnicowej reakcji i chorób alergicznych;
 • leczenie chorób alergicznych skóry, górnych i dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowego i krwiotwórczego, odczynów polekowych, uogólnionych reakcji anafilaktycznych i uczuleń na czynniki środowiska zawodowego;
 • prowadzenie rehabilitacji chorych alergicznych, kierowanie do leczenia uzdrowiskowego i szpitalnego;
 • udzielanie doraźnej pomocy w przypadkach stanu astmatycznego, choroby posurowiczej, w reakcjach anafilaktycznych po użądleniach owadów, lekach, środkach kontrastowych, testach skórnych, próbach prowokacyjnych i innych;
 • przeprowadzanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, zwolnień lekarskich;
 • opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich, wniosków w sprawie inwalidztwa i zatrudnienia;
 • współpraca z podległym personelem medycznym, wykonującym badania pomocnicze i prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom alergicznym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista alergologii

zł45.00Cena