Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEGALIZATOR

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Legalizator

Kod: 214921

Synteza: Sprawdza przyrządy pomiarowe w ramach legalizacji, uwierzytelnienia i wzorcowania; oblicza błędy wskazań przyrządów pomiarowych; przygotowuje dokumenty z tym związane; sprawuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem przyrządów pomiarowych.

Zadania zawodowe:

  • sprawdzanie metrologiczne przyrządów pomiarowych;
  • sporządzanie świadectw legalizacyjnych i uwierzytelniających;
  • cechowanie (nakładanie cech legalizacyjnych i cech uwierzytelniających) przyrządów pomiarowych);
  • podejmowanie decyzji o odmowie legalizacji i uwierzytelnienia przyrządów pomiarowych;
  • sporządzanie protokołów dotyczących sprawdzenia przyrządów pomiarowych;
  • wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych;
  • wykonywanie badań wiązanych z zatwierdzeniem typu przyrządów pomiarowych;
  • kontrolowanie prawidłowego stosowania przyrządów pomiarowych.

Legalizator

zł45.00Cena