Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LATARNIK

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Latarnik

Kod: 835002

Synteza: Wykonuje prace i czynności zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie latarni morskiej, zgodnie z ustaloną charakterystyką świecenia, podaną do powszechnej wiadomości w wydawnictwach nawigacyjnych.

Zadania zawodowe:

 • obsługa urządzeń i mechanizmów latarni (radiolatarni) morskiej oraz dokonywanie ich przeglądów i konserwacji;
 • zapalanie i gaszenie świateł nawigacyjnych;
 • sprawdzanie widzialności na morzu i z chwilą jej ograniczenia przez mgłę, śnieżycę itp. uruchamianie urządzeń sygnalizacji akustycznej;
 • kontrolowanie pracy radiolatarni pod względem czasu i prawidłowości emitowanych sygnałów radiowych oraz ich synchronizacji ze współpracującymi radiolatarniami;
 • uruchamianie i obsługa awaryjnego agregatu prądotwórczego w razie zaniku zasilania w sieci elektrycznej;
 • odpowiedzialność za gotowość i sprawność techniczną wszystkich urządzeń wchodzących w skład wyposażenia latarni (radiolatarni) morskiej;
 • niezwłoczne informowanie Biura Hydrograficznego RP o wszelkich usterkach w pracy latarni (radiolatarni) morskiej;
 • natychmiastowe meldowanie o wszelkich zauważonych na morzu sygnałach wzywania pomocy;
 • sprawowanie nadzoru nad pracami remontowymi prowadzonymi na latarni (radiolatarni) morskiej;
 • oprowadzanie po terenie latarni grup wycieczkowych (dotyczy tylko latarni udostępnionych do zwiedzania).

Latarnik

zł45.00Cena