Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LAKIERNIK TWORZYW SZTUCZNYCH

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lakiernik tworzyw sztucznych

Kod: 713204

Synteza: Lakiernik tworzyw sztucznych nanosi powłokę lakierniczą na powierzchnie elementów z tworzyw sztucznych.Lakiernik tworzyw sztucznych jest zawodem produkcyjno-usługowym. Celem jego pracy jest nałożenie powłoki lakierniczej na powierzchnię elementu z tworzywa sztucznego. Lakiernik tworzyw sztucznych dobiera odpowiedni lakier (rodzaj i kolor) oraz materiały lakiernicze, przygotowuje je do naniesienia na powierzchnię, przygotowuje powierzchnię do lakierowania (w zależności od jej rodzaju i stopnia zanieczyszczenia usuwając nierówności, stare powłoki lakiernicze). Zabezpiecza niemalowane elementy przed zabrudzeniem. Dobiera odpowiednie narzędzia i urządzenia do lakierowania oraz nakłada powłokę lakierniczą, a następnie ocenia wykonaną pracę. Jego obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska, zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych. Lakiernik tworzyw sztucznych jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie lakieru i materiałów lakierniczych (szpachlówki, kity, kleje, podkłady, materiały polerskie) oraz prawidłową eksploatację narzędzi i urządzeń.

Zadania zawodowe:

  • przygotowywanie elementu do lakierowania;
  • dobieranie i przygotowywanie narzędzi i urządzeń lakierniczych;
  • dobieranie rodzaju i koloru lakieru;
  • nakładanie natryskowe powłoki lakierniczej na przygotowaną powierzchnię;
  • wykonywanie operacji pomocniczych (szpachlowanie, szlifowanie, matowanie, polerowanie);
  • kontrolowanie jakości powłok lakierniczych;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymagań ergonomii.

Lakiernik tworzyw sztucznych

zł45.00Cena