Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LABORANT WETERYNARYJNY

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Laborant weterynaryjny

Kod: 324001

Synteza: Wykonuje, pod nadzorem kierownika pracowni laboratorium weterynaryjnego, badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyczne oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników.

Zadania zawodowe:

  • przyjmowanie i rejestrowanie materiałów do badań;
  • przygotowywanie odczynników, pożywek, preparatów itp.;
  • wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych, chemicznych, toksykologicznych, parazytologicznych, histopatalogicznych, biologicznych, z wykorzystaniem szkła laboratoryjnego, odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
  • opracowywanie i rejestrowanie wyników badań;
  • utrzymywanie aparatury i sprzętu laboratoryjnego (cieplarki, wirówki, autoklawy, suszarki, mikroskopy, spektrofotometry, kolorymetry, wagi itd.) w dobrym stanie technicznym;
  • zapewnianie zaopatrzenia pracowni w szkło, odczynniki, pożywki i ich racjonalnego wykorzystywania;
  • unieszkodliwianie materiału zakaźnego i toksycznego;
  • nadzorowanie prawidłowości mycia szkła przez pomoce laboratoryjne, utrzymywanie porządku w pracowni.

Laborant weterynaryjny

zł45.00Cena