Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LABORANT W HODOWLI ROŚLIN

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Laborant w hodowli roślin

Kod: 314103

Synteza: Wykonuje prace techniczne wspomagające specjalistów w dziedzinie nauk rolniczych w prowadzeniu eksperymentów, dokonywaniu analiz i badań w zakresie metod hodowli różnych gatunków roślin rolniczych mających na celu uzyskanie odmian o wysokiej produktywności, odpornych na niekorzystne warunki środowiskowe i czynniki chorobotwórcze oraz o pożądanych cechach użytkowych.

Zadania zawodowe:

 • udzielanie wsparcia w zakresie organizacji i prowadzenia eksperymentów;
 • uczestniczenie w doświadczeniach i atestacjach polowych;
 • prowadzenie pomiarów w polu i laboratoriach;
 • wykonywanie prac związanych z hodowlą kultur roślinnych;
 • kontrola przebiegu eksperymentów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi procedurami;
 • prowadzenie obserwacji badań oraz analizowanie, obliczanie i zapisywanie wyników badań;
 • pobieranie i przygotowywanie okazów i próbek, odczynników i preparatów;
 • zabezpieczanie, klasyfikowanie i katalogowanie okazów i próbek;
 • sprawdzanie, ustawianie, obsługa i konserwacja urządzeń laboratoryjnych;
 • prowadzenie rutynowych badań laboratoryjnych;
 • uczestniczenie w nadzorze agrotechnicznym nad plantacjami nasiennymi;
 • prowadzenie określonych baz danych;
 • porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych.

Laborant w hodowli roślin

zł45.00Cena