Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LABORANT NASIENNICTWA

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Laborant nasiennictwa

Kod: 314201

Synteza: Prowadzi badania i ocenia wartość siewną nasion roślin uprawnych i sadzeniaków, ustala ich siłę kiełkowania, zdrowotności, stopień zanieczyszczenia nasionami chwastów, roślinami innych gatunków i odmian, wilgotności itp.

Zadania zawodowe:

  • pobieranie, pakowanie, plombowanie i rejestrowanie próbek nasion roślin uprawnych i sadzeniaków;
  • wstępna, optyczna ocena materiału siewnego i ustalenie dalszego toku postępowania;
  • właściwe przechowywanie nadesłanych próbek;
  • obsługiwanie sprzętu do badań i analiz zgodnie z instrukcją;
  • rozpoznawanie oraz dokonywanie selekcji nasion chwastów i obcych gatunkowo;
  • ważenie na wagach laboratoryjnych, liczenie i podkiełkowywanie nasion i sadzeniaków, stwierdzanie ewentualnych porażeń chorobowych;
  • opracowywanie wyników badań;
  • prowadzenie dokumentacji pracy laboratoryjnej, wypisywanie atestów i zaleceń dotyczących dalszego postępowania z kwalifikatorami.

Laborant nasiennictwa

zł45.00Cena