Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LABORANT BIOCHEMICZNY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Laborant biochemiczny

Kod: 314102

Synteza: Wykonuje prace techniczne wspomagające biochemików w prowadzeniu eksperymentów, dokonywaniu analiz i badań w zakresie procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych, takich jak: synteza i rozkład związków organicznych, przemiany energetyczne, przekazywanie informacji genetycznej, mających zastosowanie w rolnictwie, biotechnologii, produkcji przemysłowej, ochronie zdrowia i środowiska.

Zadania zawodowe:

 • udzielanie wsparcia w zakresie organizacji i prowadzenia eksperymentów;
 • ustawianie, obsługa i konserwacja urządzeń i aparatury laboratoryjnej;
 • pobieranie próbek, izolowanie badanych związków i ich oczyszczanie;
 • przygotowywanie roztworów chemicznych i preparatów;
 • wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych;
 • kontrola przebiegu eksperymentów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi procedurami;
 • prowadzenie obserwacji badań oraz analizowanie, obliczanie i zapisywanie wyników badań;
 • prowadzenie określonych baz danych;
 • porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych.

Laborant biochemiczny

zł45.00Cena