Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KYNOTERAPEUTA (DOGOTERAPEUTA)

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

Kod: 323007

Synteza: Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych zdrowych i chorych oraz niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach specjalnych, szpitalach i ośrodkach opieki z udziałem odpowiednio przygotowanego psa w celu poprawy w fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym ich funkcjonowaniu, podnoszenia jakości życia, przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Zadania zawodowe:

 • planowanie, zgodnie z zaleceniami specjalisty (lekarza, rehabilitanta, pedagoga, psychologa itp.) indywidualnych i grupowych zajęć z udziałem psa;
 • specjalistyczne szkolenie psa do realizacji zaplanowanych zajęć;
 • prowadzenie spotkań jednorazowych lun zajęć cyklicznych zajęć z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem - w trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia itp.;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych przy zastosowaniu określonych metod i technik kynoterapeutycznych (pies jako „pomoc naukowa”) usprawniających sferę intelektualną i poznawczą, oraz motywującą do nauki;
 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych przy zastosowaniu określonych metod i technik kynoterapeutycznych (zabawy z psem) osób niepełnosprawnych o różnym stopniu i typie niepełnosprawności (m. in. autyzm, porażenie mózgowe) oraz osób chorych, samotnych i starszych;
 • prowadzenie obserwacji reakcji organizmu osoby niepełnosprawnej na kynoterapię i przekazywanie jej wyników osobie kierującej terapią;
 • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację (np. konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);
 • zachowanie tajemnicy w zakresie rozpoznawania i metod leczenia;
 • prowadzenie dokumentacji terapii;
 • selekcja i szkolenie psów do terapii (pies społeczny, przewidywalny, reprezentujący rozumne posłuszeństwo) do udziału w kynoterapii.

Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

zł45.00Cena