Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KRYTYK ARTYSTYCZNY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Krytyk artystyczny

Kod: 264203

Synteza: Analizuje i ocenia z punktu widzenia określonych wartości poznawczych i estetycznych różne dziedziny ludzkiej działalności artystycznej w kraju i za granicą: literaturę, film, teatr, muzykę, balet, plastykę, fotografię, na podstawie wiedzy zawodowej i metod analizy dzieła właściwych dla danej dyscypliny.

Zadania zawodowe:

 • stałe śledzenie wydarzeń artystycznych zachodzących w poszczególnych dziedzinach działalności artystycznej;
 • analizowanie dorobku poszczególnych dziedzin działalności artystycznej;
 • ocenianie filozoficznej, estetycznej, społecznej i artystycznej wartości dzieł literackich, teatralnych, muzycznych, baletowych, plastycznych, fotograficznych i ich wpływu na rozwój poszczególnych dziedzin działalności artystycznej;
 • ustalanie rozbieżności między zamierzonym przez artystę celem a osiągniętymi efektami w wykonanym dziele artystycznym;
 • ocenianie poszczególnych dzieł, zjawisk i wydarzeń artystycznych, zwracanie uwagi na ich nowatorstwo, a również wykrywanie wad i niedociągnięć;
 • prezentowanie wartości, norm i postulatów poszczególnych środowisk artystycznych;
 • informowanie odbiorców kultury o pojawieniu się nowych twórców i ich dzieł, zjawisk, wydarzeń artystycznych w kraju i zagranicą;
 • popularyzowanie poszczególnych dziedzin działalności artystycznej przez publikowanie swoich ocen i recenzji w wydawnictwach książkowych oraz w środkach masowego przekazu;
 • kontaktowanie się z twórcami dzieł artystycznych, ze środowiskami twórców w celu lepszego poznania;
 • udział w imprezach artystycznych (teatr, wystawy, koncerty, targi książki, sesje naukowe).

Krytyk artystyczny

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45