Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOWAL

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kowal

Kod: 722101

Synteza: Wykonuje i naprawia różnego rodzaju wyroby i urządzenia ze stali i metali kolorowych, ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych, jak: młoty i prasy, odkuwa elementy konstrukcji stalowych, kuje w matrycach odkuwki, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej.

Zadania zawodowe:

 • obsługiwanie kowalskich urządzeń grzewczych;
 • kontrolowanie i regulowanie temperatury w piecu;
 • nadawanie żądanego kształtu nagrzanym materiałom ze stali przez wyciąganie, rozpłaszczanie, zgrubianie, zginanie, skręcanie itp.;
 • prosta obróbka cieplna;
 • cięcie metali na zimno i gorąco siekierkami kowalskimi lub przecinakami;
 • wygładzanie metali gładzikami i żłobnikami;
 • przebijanie otworów przebijakami;
 • prostowanie konstrukcji stalowych;
 • cięcie stali profilowej wg żądanych krzywizn, z uwzględnieniem naddatków na obróbkę;
 • kucie elementów zgodnie z dokumentacją;
 • kucie, prasowanie, tłoczenie i przycinanie odkuwek ze stali węglowej i stopowej o skomplikowanych kształtach;
 • wyrabianie i naprawianie narzędzi rolniczych, przedmiotów gospodarstwa rolnego i domowego;
 • okuwanie i naprawianie pojazdów konnych oraz podkuwanie koni;
 • ocenianie dokładności wyprostowanego lub okutego wyrobu przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, jak: szablony, wzorce;
 • wykrywanie przyczyn nieprawidłowego działania urządzeń kuźniczych, takich jak: młoty prasowo-powietrzne, sprężarkowe przeciwbieżne, spadowe, prasy hydrauliczne, cierne, korbowe, mimośrodowe, prostownice;
 • cechowanie gotowych wyrobów;
 • czyszczenie i konserwowanie maszyn i urządzeń kuźniczych;
 • konserwowanie narzędzi ślusarskich i kowalskich;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Kowal

zł45.00Cena