Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOSTIUMOGRAF

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kostiumograf

Kod: 216302

Synteza: Opracowuje na potrzeby filmu, teatru, TV i innych instytucji projekty kostiumów i innych elementów ubiorów, odpowiadających epoce i stylowi oraz zgodnych z koncepcją plastyczną dzieła, uzgodnioną z reżyserem i scenografem; sprawuje nadzór nad wykonaniem ubiorów, sprawdzając zgodność ich wykonania z zatwierdzoną dokumentacją i szczegółowymi wytycznymi; pomaga w wycenie wynajmowanych elementów ubiorów i rekwizytów aktorskich.

Zadania zawodowe:

 • uzgadnianie z reżyserem i scenografem koncepcji plastycznej dzieła;
 • opracowywanie projektów kostiumów i innych elementów ubiorów odpowiadających epoce, stylowi i innym wymaganiom;
 • dostosowywanie własnych koncepcji twórczych do środków finansowych przeznaczonych na realizację dzieła;
 • pomoc w wycenie wynajmowanych elementów ubiorów i rekwizytów aktorskich oraz sprawdzaniu dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, w zakresie oprawy kostiumowej;
 • nadzorowanie wykonywania kostiumów i ich elementów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i szczegółowymi wytycznymi;
 • uczestniczenie w odbiorze wykonanych prac i dzieł;
 • przestrzeganie zatwierdzonych terminów realizacyjnych i dążenie do zmniejszenia kosztów, bez obniżania artystycznych wartości dzieła;
 • zgłaszanie reżyserowi bądź kierownikowi produkcji filmu okoliczności zakłócających prawidłowy przebieg realizacji oraz proponowanie rozwiązań zmierzające do usunięcia tych trudności;
 • nadzorowanie rozliczenia kostiumów oraz sporządzanie protokołów zniszczenia.

Kostiumograf

zł45.00Cena