Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KORONKARKA

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Koronkarka

Kod: 731803

Synteza: Wykonuje koronki maszynowo lub ręcznie, stosując różne techniki i rodzaje włókien, nici, materiałów w zależności od ich cech fizycznych, chemicznych oraz użytkowych i estetycznych.

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się z rysunkiem, uwzględnianie z jakiego regionu kraju lub świata pochodzi, określanie kompozycji płaszczyzny w zależności od funkcji użytkowej wyrobu, ustalanie techniki wykonania (klockowej, szydełkowej siatkowej, igiełkowej lub czółenkowej) oraz kolejności prac przy wykonaniu koronki;
 • przygotowanie stanowiska pracy, sprawdzanie ogólnego stanu maszyny i narzędzi, nakładanie nawojów przędzy i przewlekanie nitek przez naprężacze, kompensatory i wodziki, uruchamianie maszyny;
 • kontrolowanie pracy maszyny, wymiana kończących się nawojów przędzy;
 • naprawianie możliwych do usunięcia błędów w kompozycji płaszczyzny koronki;
 • prowadzenie prac wykończeniowych (pranie, krochmalenie, prasowanie);
 • pakowanie w opakowania jednostkowe, a następnie zbiorcze;
 • wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn i narzędzi;
 • prowadzenie rozliczeń surowcowych i materiałów pomocniczych;
 • utrzymywanie czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
 • wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
 • nadzorowanie podległych pracowników.

Koronkarka

zł45.00Cena