Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOREKTOR TEKSTU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Korektor tekstu

Kod: 441302

Synteza: Wykonuje prace, których celem jest doprowadzenie do idealnej zgodności treści i adiustacji technicznej maszynopisu podpisanego do składu (oryginału) z odbitką składu drukarskiego; przeprowadza korekty tekstów w językach polskim i obcych, tekstów matematycznych, zestawień tabelarycznych itp., publikowanych przez wydawnictwa książkowe i prasowe.

Zadania zawodowe:

 • pierwsze czytanie odbitki korektowej i porównywanie jej zgodności z oryginałem (czytanie samodzielne lub z lektorem);
 • sprawdzanie zgodności treści okładek, stron tytułowych i redakcyjnych z oryginałem;
 • sprawdzanie zgodności podpisów z ilustracjami występującymi w tekście;
 • zaznaczanie błędów w tekście znakami korektorskimi;
 • przeprowadzanie kolejnych korekt, aż do oczyszczenia tekstu z błędów składu: porównywanie kolejnej odbitki korektowej z poprzednią pod kątem wprowadzenia poprawek;
 • wykonywanie rewizji w drukarni wybranych stron z błędami po ostatniej korekcie lub rewizji próbnych odbitek całego tekstu;
 • "wierszowanie" całego tekstu w drukarni w przypadku składu linotypowego: sprawdzanie, czy wiersze korekty podpisanej do druku pokrywają się z wierszami próbnej odbitki;
 • wyszukiwanie błędów po wydrukowaniu tekstu;
 • sporządzanie erraty;
 • podpisywanie każdej strony korekty oraz całego tekstu do druku.

Korektor tekstu

zł45.00Cena